חומרים מגרים הם חומרים מעוררי תאווה מינית  הנם חומרים אשר מגבירים את החשק ומרימים אותנו לרמות גבוהות של עוררות וסיפוק ומובילים לעולמות של תענוג ותשוקה.

חומרים מגרים לאישה (9)

חומרים מגרים לגבר (5)

חומרימ מגרים לזוג (5)