פרטי הלקוחות והנתונים מאובטחים.

  1. לאאליא אוסארייא מתחייבת לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. אך כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האינטרנט, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי אחרים ברשת, לאאליא אוסאריא אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
  3. מובהר כי לאאליא אוסארייא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים באמצעות קישוריות (LINKS) המופיעות באתר.
  4. לאאליא אוסארייא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
  5. לאאליא אוסארייא רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מידית לרשויות החוק.
  6. לאאליא אוסארייא אינה מפרה התחייבות לפרטיות ולא פוגעת בפרטיות משתמש כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש בכלל באמצעי תקשורת אלקטרוניים ותקשורת מחשבים בפרט.
  7. לאאליא אוסארייא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות אישורו לכך באתר.
  8. המשלוח דיסקרטי – חשוב לנו מאוד לשמור על הפרטיות שלך, ולכן על החבילה שתקבל לידיך  בדואר או ע"י שליח, לא יהיה שום פרטי מזהה, לא יהיה כתוב שם המוצר, רק של של לאאליא אוסארייא שמנהלת את אתר תאמאס. אתה יכול להיות רגוע ולהזמין משלוח הביתה, למשרד או למקום שתבחרו.